RIADENIE NÁKLADOV

 

    Lucart Professional EcoNatural zaručuje kontrolu nákladov:

    • znižuje náklady na likvidáciu odpadu, pretože umožňuje recykláciu nápojových krabíc, ktoré by v opačnom prípade skončili na skládke;
    • riadi prevádzkové náklady vďaka vysoko výkonným produktom spolu s dávkovacím systémom, ktorý poskytuje len potrebné množstvo papiera bez akéhokoľvek odpadu (napr.L-ONE and Hygenius ranges);
    • udržujú pod kontrolou náklady na životné prostredie a sociálne náklady vzťahujúce sa na využívanie surovín